EU projekti

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Javni poziv: „Kompetentnost i razvoj MSP“

Korisnik: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Naziv projekta: „Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Naturalis d.o.o.“

Kratak opis projekta: Projekt Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Naturalis d.o.o.“ uključuje nabavu novih strojeva i opreme za povećanje proizvodnih i logističko-manipulativnih procesa te modernizaciju procesa kontrole kvalitete proizvoda. Uz nabavu novih strojeva i opreme provest će se i ciljana edukacija djelatnika za njihovo adekvatno korištenje čime će se ojačati ljudski kapaciteti. Posljedično, projekt će rezultirati rastom prihoda od prodaje te povećanjem prihoda od izvoza i broja zaposlenih, što će doprinijeti rastu konkurentnosti tvrtke na međunarodnom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta: 16.335.536,53 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.068.429,53 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 6.016.598,82 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2017.-01.06.2019.

Kontakt osobe za dodatne informacije: lana@epilog.com.hr

Napomena: sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Naturalis d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Javna nabava

Predmet nabave: Nabava paletizatora – sustava za paletizaciju PET boca

Vrsta postupka nabave: Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi

Naručitelj: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Ivetići 1, 2Civljane Republika Hrvatska OIB: 19514005057

Kontakt osoba: Hrvoje Godinić, direktor hrvoje.godinic@cetina.hr

Kratak opis nabave: Projektom je planirana nabava sustava za paletizaciju koji služi automatizaciji procesa te doprinosi povećanju produktivnosti. Paletizator je neophodan za optimizaciju procesa finalizacije gotovih proizvoda te pripreme za otpremu. Pored navedenog, planirana je i edukacija djelatnika za korištenje predmetnog sustava

Datum objave: 08.12.2017.

Rok za dostavu ponuda: 29.12.2017.

Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

Dokumentacija:

Obavijest o nabavi 

Odluka o odabiru

Dokumentacija za nadmetanje

Izradu ove internetske podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This