EU projekti

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU

Naziv fonda: Europski fond za regionalni razvoj

Naziv operativnog programa: Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Naziv javnog poziva: Kompetentnost i razvoj MSP

Naziv korisnika: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Broj ugovora: KK.03.2.1.05.0279

Naziv projekta: „Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Naturalis d.o.o.“

Glavni cilj projekta:  Povećanje konkurentnosti tvrtke Naturalis kroz širenje proizvodnih kapaciteta i modernizaciju proizvodnje

Kratak opis projekta: Predmetni projekt uključuje nabavu novih strojeva i opreme za povećanje proizvodnih i logističko-manipulativnih procesa te modernizaciju procesa kontrole kvalitete proizvoda. Uz nabavu novih strojeva i opreme, provedena je i ciljana edukacija djelatnika za njihovo adekvatno korištenje, čime su ojačani ljudski kapaciteti Tvrtke. Projekt će rezultirati rastom prihoda od prodaje te povećanjem prihoda od izvoza i broja zaposlenih, što će doprinijeti rastu konkurentnosti Tvrtke na međunarodnom tržištu.

Rezultati projekta: Predmetni projekt je učinkovitim upravljanjem uspješno proveden, sukladno preuzetim obvezama i logičkoj matrici. Prošireni su kapaciteti proizvodnje te je povećana učinkovitost proizvodnog procesa. Povećani su i kapaciteti i unaprjeđene mogućnosti u procesu kontrole kvalitete proizvodnje. Ojačani su kapaciteti djelatnika u proizvodnji usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama.

Ukupna vrijednost projekta: 16.335.536,53 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.068.429,53 HRK

EU sufinanciranje projekta: 6.016.598,82 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  01.12.2017. – 01.06.2019.

Kontakti za dodatne informacije:           Naturalis d.o.o.

                                                               Hrvoje Godinić, direktor

                                                               W: www.cetina.hr

                                                               M: info@cetina.hr

                                                               T: +385 1 6252 300

                                                               T: +385 21 660 620

                                                               F: +385 21 660 619

                                                               www.strukturnifondovi.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Naturalis d.o.o.

1. Javna nabava

Predmet nabave: Nabava paletizatora – sustava za paletizaciju PET boca

Vrsta postupka nabave: Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi

Naručitelj: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Ivetići 1, 22 310 Civljane, Republika Hrvatska, OIB: 19514005057

Kontakt osoba: Hrvoje Godinić, direktor, hrvoje.godinic@cetina.hr

Kratak opis nabave: Projektom je planirana nabava sustava za paletizaciju koji služi automatizaciji procesa te doprinosi povećanju produktivnosti. Paletizator je neophodan za optimizaciju procesa finalizacije gotovih proizvoda te pripreme za otpremu. Pored navedenog, planirana je i edukacija djelatnika za korištenje predmetnog sustava.

Datum objave: 08.12.2017.

Rok za dostavu ponuda: 29.12.2017.

Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

Dokumentacija:

Obavijest o nabavi 

Obavijest o odabiru

Dokumentacija za nadmetanje

2. Javna nabava/2. Public Procurement

Predmet nabave/Subject of procurement: Nabava proizvodne linije za punjenje vode s edukacijom djelatnika/Water filling production line with employee training

Vrsta postupka nabave/Procurement type: Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi/Goods – Procurement with publication of the Procurement Notice

Naručitelj/Contracting Authority: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ivetići 1, 22 310 Civljane, Republika Hrvatska, OIB/VAT Number: 19514005057

Kontakt osoba/Contact person: Hrvoje Godinić, direktor, hrvoje.godinic@cetina.hr

Kratak opis predmeta nabave/Basic information on the subject of procurement: Predmet nabave je nabava Proizvodne linije za punjenje vode s edukacijom djelatnika. Predmet nabave obuhvaća cjelokupnu proizvodnu liniju za punjenje vode s uključenom isporukom, optimizacijom i puštanjem u pogon./Procurement subject is Water filling production line with employee training. The scope of procurement subject includes the entire water filling production line with delivery, optimization and commissioning included.

Datum objave/Release date: 20.03.2018./20. March 2018

Rok za dostavu ponuda/Deadline of offer delivery: 10.04.2018./10. April 2018

Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
The procurement is completed and it is no longer possible to download the procurement documentation.

Dokumentaciju za nadmetanje potencijalni ponuditelji mogu preuzeti ovdje:

12 + 8 =

Unosom ispravne e-mail adrese, potencijalnom će ponuditelju biti omogućeno preuzimanje dokumentacije za nadmetanje. Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona 00 385 1 6252 300.

Tender documentation is available here:

3 + 11 =

By entering the correct e-mail adress, potential Tenderers will be enabled to download the Procurement documentation. If any problems with documentation download occur – please contact us on telephone number 00 385 1 6252 300.

 

Dokumentacija/Documentation:

Obavijest o nabavi

Procurement notice

Obavijest o odabiru/Decision

Dokumentacija za nadmetanje

Tender documentation

 

3. Javna nabava

Predmet nabave: Viličari

Vrsta postupka nabave: Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi

Naručitelj: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Ivetići 1, 22 310 Civljane, Republika Hrvatska, OIB: 19514005057

Kontakt osoba: Hrvoje Godinić, direktor, hrvoje.godinic@cetina.hr

Kratak opis nabave: projektom je planirana nabava 5 viličara od čega 2 čeona s pogonom na plin, 2 čeona s elektro pogonom te 1 ručni električni.

Datum objave: 24.05.2018.

Rok za dostavu ponuda: 15.06.2018.

Dokumentaciju za nadmetanje potencijalni ponuditelji mogu preuzeti ovdje:

7 + 6 =

Unosom ispravne e-mail adrese omogućit će se preuzimanje navedene dokumentacije. Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona 00 385 1 6252 300.

Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

Izradu ove internetske podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This