EU projekti

EUROPSKA UNIJA
Zajedno do fondova EU

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Javni poziv: „Kompetentnost i razvoj MSP“

Korisnik: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Naziv projekta: „Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Naturalis d.o.o.“

Kratak opis projekta: Projekt Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Naturalis d.o.o.“ uključuje nabavu novih strojeva i opreme za povećanje proizvodnih i logističko-manipulativnih procesa te modernizaciju procesa kontrole kvalitete proizvoda. Uz nabavu novih strojeva i opreme provest će se i ciljana edukacija djelatnika za njihovo adekvatno korištenje čime će se ojačati ljudski kapaciteti. Posljedično, projekt će rezultirati rastom prihoda od prodaje te povećanjem prihoda od izvoza i broja zaposlenih, što će doprinijeti rastu konkurentnosti tvrtke na međunarodnom tržištu.

Ukupna vrijednost projekta: 16.335.536,53 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.068.429,53 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 6.016.598,82 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2017.-01.06.2019.

Kontakt osobe za dodatne informacije: lana@epilog.com.hr

Napomena: Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Naturalis d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

1. Javna nabava

Predmet nabave: Nabava paletizatora – sustava za paletizaciju PET boca

Vrsta postupka nabave: Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi

Naručitelj: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Ivetići 1, 22 310 Civljane, Republika Hrvatska, OIB: 19514005057

Kontakt osoba: Hrvoje Godinić, direktor, hrvoje.godinic@cetina.hr

Kratak opis nabave: Projektom je planirana nabava sustava za paletizaciju koji služi automatizaciji procesa te doprinosi povećanju produktivnosti. Paletizator je neophodan za optimizaciju procesa finalizacije gotovih proizvoda te pripreme za otpremu. Pored navedenog, planirana je i edukacija djelatnika za korištenje predmetnog sustava.

Datum objave: 08.12.2017.

Rok za dostavu ponuda: 29.12.2017.

Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

Dokumentacija:

Obavijest o nabavi 

Obavijest o odabiru

Dokumentacija za nadmetanje

2. Javna nabava/2. Public Procurement

Predmet nabave/Subject of procurement: Nabava proizvodne linije za punjenje vode s edukacijom djelatnika/Water filling production line with employee training

Vrsta postupka nabave/Procurement type: Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi/Goods – Procurement with publication of the Procurement Notice

Naručitelj/Contracting Authority: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ivetići 1, 22 310 Civljane, Republika Hrvatska, OIB/VAT Number: 19514005057

Kontakt osoba/Contact person: Hrvoje Godinić, direktor, hrvoje.godinic@cetina.hr

Kratak opis predmeta nabave/Basic information on the subject of procurement: Predmet nabave je nabava Proizvodne linije za punjenje vode s edukacijom djelatnika. Predmet nabave obuhvaća cjelokupnu proizvodnu liniju za punjenje vode s uključenom isporukom, optimizacijom i puštanjem u pogon./Procurement subject is Water filling production line with employee training. The scope of procurement subject includes the entire water filling production line with delivery, optimization and commissioning included.

Datum objave/Release date: 20.03.2018./20. March 2018

Rok za dostavu ponuda/Deadline of offer delivery: 10.04.2018./10. April 2018

Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
The procurement is completed and it is no longer possible to download the procurement documentation.

Dokumentaciju za nadmetanje potencijalni ponuditelji mogu preuzeti ovdje:

8 + 15 =

Unosom ispravne e-mail adrese, potencijalnom će ponuditelju biti omogućeno preuzimanje dokumentacije za nadmetanje. Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona 00 385 1 6252 300.

Tender documentation is available here:

13 + 2 =

By entering the correct e-mail adress, potential Tenderers will be enabled to download the Procurement documentation. If any problems with documentation download occur – please contact us on telephone number 00 385 1 6252 300.

 

Dokumentacija/Documentation:

Obavijest o nabavi

Procurement notice

Obavijest o odabiru/Decision

Dokumentacija za nadmetanje

Tender documentation

 

3. Javna nabava

Predmet nabave: Viličari

Vrsta postupka nabave: Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi

Naručitelj: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Ivetići 1, 22 310 Civljane, Republika Hrvatska, OIB: 19514005057

Kontakt osoba: Hrvoje Godinić, direktor, hrvoje.godinic@cetina.hr

Kratak opis nabave: projektom je planirana nabava 5 viličara od čega 2 čeona s pogonom na plin, 2 čeona s elektro pogonom te 1 ručni električni.

Datum objave: 24.05.2018.

Rok za dostavu ponuda: 15.06.2018.

Dokumentaciju za nadmetanje potencijalni ponuditelji mogu preuzeti ovdje:

7 + 13 =

Unosom ispravne e-mail adrese omogućit će se preuzimanje navedene dokumentacije. Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona 00 385 1 6252 300.

Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

Izradu ove internetske podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This