Novosti

By 16. srpnja 2019. 20 siječnja, 2020

CETINA i Atletski klub Plitvice

Sport je nezamisliv bez vode a Cetina voli aktivne ljude. Povećanjem tjelesne aktivnosti, osobito pri višim temperaturama, potrebe za vodom mogu povećati u višestrukom iznosu. Dobra hidratacija jedan je od ključnih faktora uspješne sportske izvedbe.

Cetina je kao službena voda osvježavala sudionike LIKA ADVENTURE TRAIL-a kod Perušića 5. i 6. srpnja.

0