EU PROJEKTI

FOND: Europski fond za regionalni razvoj
NAZIV OPERATIVNOG PROGRAMA:  Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
NAZIV JAVNOG POZIVA: „Kompetentnost i razvoj MSP“
NAZIV KORISNIKA: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
BROJ UGOVORA: KK.03.2.1.05.0279
NAZIV PROJEKTA: „Modernizacija i povećanje proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja tvrtke Naturalis d.o.o.“
GLAVNI CILJ PROJEKTA: Povećanje konkurentnosti tvrtke Naturalis kroz širenje proizvodnih kapaciteta i modernizaciju proizvodnje
KRATAK OPIS PROJEKTA: Predmetni projekt uključuje nabavu novih strojeva i opreme za povećanje proizvodnih i logističko-manipulativnih procesa te modernizaciju procesa kontrole kvalitete proizvoda. Uz nabavu novih strojeva i opreme, provedena je i ciljana edukacija djelatnika za njihovo adekvatno korištenje, čime su ojačani ljudski kapaciteti Tvrtke. Projekt će rezultirati rastom prihoda od prodaje te povećanjem prihoda od izvoza i broja zaposlenih, što će doprinijeti rastu konkurentnosti Tvrtke na međunarodnom tržištu.
REZULTATI PROJEKTA: Predmetni projekt je učinkovitim upravljanjem uspješno proveden, sukladno preuzetim obvezama i logičkoj matrici. Prošireni su kapaciteti proizvodnje te je povećana učinkovitost proizvodnog procesa. Povećani su i kapaciteti i unaprjeđene mogućnosti u procesu kontrole kvalitete proizvodnje. Ojačani su kapaciteti djelatnika u proizvodnji usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 16.335.536,53 HRK
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 13.068.429,53 HRK
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 6.016.598,82 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.12.2017.-01.06.2019.
KONTAKTI ZA DODATNE INFORMACIJE: Naturalis d.o.o., Hrvoje Godinić, direktor
W: www.cetina.hr, M: info@cetina.hr
T: +385 1 6252 300, T: +385 21 660 620, F: +385 21 660 619
www.strukturnifondovi.hr

_
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Naturalis d.o.o.

1. Javna nabava

PREDMET NABAVE: Nabava paletizatora – sustava za paletizaciju PET boca
VRSTA POSTUPKA NABAVE: Roba – Nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi
NARUČITELJ: NATURALIS, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Ivetići 1, 22 310 Civljane, Republika Hrvatska, OIB: 19514005057
KONTAKT OSOBA: Hrvoje Godinić, direktor, hrvoje.godinic@cetina.hr
KRATAK OPIS NABAVE: Projektom je planirana nabava sustava za paletizaciju koji služi automatizaciji procesa te doprinosi povećanju produktivnosti. Paletizator je neophodan za optimizaciju procesa finalizacije gotovih proizvoda te pripreme za otpremu. Pored navedenog, planirana je i edukacija djelatnika za korištenje predmetnog sustava.
DATUM OBJAVE: 08.12.2017.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 29.12.2017.
Nabava je završena i više nije moguće preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
DOKUMENTACIJA:
Obavijest o nabavi
Obavijest o odabiru
Dokumentacija za nadmetanje

Izradu ove internetske podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.