Obavijest video nadzor

Prostori unutar i u neposrednoj okolini objekata na adresi Ivetići 1, Civljane, te Vukomerička 1, Velika Gorica nalaze se pod video nadzorom društva NATURALIS d.o.o. kao voditelja obrade.

Voditelj obrade, NATURALIS d.o.o., Civljane, Ivetići 1, OIB: 19514005057, video nadzor koristi radi zaštite osoba i imovine, odnosno temeljem legitimnog interesa iz čl. 6. st. 1.(f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Kontakt za ostvarivanje prava: zastita.podataka@cetina.hr

Prikupljeni podaci se ne dostavljaju drugim primateljima, osim u slučajevima propisanim zakonom i ne izvoze izvan Europske Unije. Snimke se čuvaju u roku od 12 dana, nakon čega se brišu (izuzev ako prijeti ili je u tijeku sudski spor odnosno izuzete su na zahtjev nadležnog tijela).

NATURALIS d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NATURALIS-u -i i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte zastita.podataka@cetina.hr. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.