Obavijest u vezi obrade osobnih podataka

Svrha ove Obavijesti u vezi obrade osobnih podataka je informirati Vas, kao poslovnog partnera (kupca, dobavljača) ili potencijalnog poslovnog partnera (korisnika internet stranica) o obradi osobnih podataka koju prodvodi NATURALIS d.o.o.

NATURALIS d.o.o., Civljane, Ivetići 1, OIB: 19514005057 (dalje u tekstu: Društvo), u svojstvu voditelja obrade prikuplja osobne podatke druge ugovorne strane te potencijalnih poslovnih partnera zainteresiranih za proizvode Društva.

Društvo se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu Društvo sukladno odredbama čl. 13 i 14. Opće uredbe daje slijedeće obavijesti:

Društvo prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu sastavljanja i ispunjenja ugovora o isporuci robe, ugovora o pružanju usluga, radi dostava obavijesti o promjenama cijena i novitetima u ponudi. Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju na temelju legitimnog interesa Društva, a u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovornih odnosa, te u svrhu obavještavanja o promjenama cijena, novitetima u ponudi.

Podaci koji se prikupljaju u navedene svrhe su:

– u slučaju fizičkih osoba, OPG-ova, obrtnika: ime i prezime, nazv obrta/OPG-a, adresa, OIB, e-mail adresa i broj telefona/mobitela, IBAN
– u slučaju pravnih osoba: ime i prezime kontakt osobe (direktora i/ili djelatnika pravne osobe zaduženog za kontakt sa Društvom) radno mjesto, e-mail adresa, broj službenog telefona/mobitela.

Prikupljene podatke Društvo koristi isljučivo u svrhe u koje su prikupljene.

Prikupljeni podaci mogu se dostavljati nadležnim tijelima sukladno odredbama primjenjivih propisa. Prikupljeni podaci se ne izvoze izvan EU.

Prikupljeni podaci zadržavaju se u rokovima propisanim pozitivnim propisima (porezni i računovodstveni propisi), a podredno na rok od 6 mjeseci računajući od isteka zastarnog roka za ostvarenje prava i obveza Društva.

Društvo poštuje prava ispitanika čiji se osobni podaci prikupljaju.

Ispitanici imaju pravo:

(i) biti informirani o obradi osobnih podataka;
(ii) pravo zahtijevati pristup svojim osobnim podacima;
(iii) pravo zahtijevati ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka;
(iv) pravo na prigovor na obradu osobnih podataka;
(v) pravo zahtijevati prenosivost osobnih podataka.

Ispitanici navedena prava ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva na adresu NATURALIS d.o.o. kao voditelja obrade ili na adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Podaci i kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka dostupni su na web stranici:
www.cetina.hr

(vi) pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.